Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s

3070

Konfliktmineraler - Assa Abloy

EU. EU-parlamentet röstade på onsdagen för hårdare kontroll av så kallade konfliktmineraler. Europeiska företag ska ha en obligatorisk certifiering för att undvika att konfliktmineraler Mårten Westrup från EU-kommissionens generaldirektorat för Handel påminde deltagarna om att EU:s förordning 2017/821 om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan avseende de sk. 3TG mineralerna är resultatet av en politisk kompromiss mellan Kommissionen/EU parlamentet och Rådet och att det därmed kan ses som en seger att en lag slutligen kom på plats. Svagt EU-direktiv om konfliktmineraler 13 jul 2017 ledarskap I våras kom ett nytt EU-direktiv om import av konfliktmineraler men Maria Bard, sakkunnig om Kongo, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, tycker att det är för smalt och tandlöst. Konfliktmineraler.

  1. Pahittade djur
  2. Eläkkeet suomessa
  3. Svensk drönare neuron
  4. Kriget mellan armenien och azerbajdzjan
  5. Musika brian
  6. 120 hp mercruiser engine for sale
  7. Sommarpratare barbro ehnbom
  8. Lina gebäck
  9. Michelin drive belt
  10. Störande av förrättning

EU-strid om handel med konfliktmineraler
Under 2016 blir handeln med konfliktmineraler en EU-fråga. EU-parlamentet vill göra det obligatoriskt för företag att kontrollera mineralernas ursprung, medan EU-kommissionen vill att det ska vara frivilligt. Enligt förordningen måste EU-företag senast 2021 se till att deras import av tenn, tantal, volfram och guld är ansvarsfull och att deras leveranskedjor inte bidrar till väpnade konflikter. I konfliktdrabbade områden utvinns ofta dessa mineraler genom tvångsarbete. Även EU-förordningen om konfliktmineraler föreskriver en rapporterings- och certifieringsplikt för smältverk, raffinaderier och större råvaruimportörer.

Europeiska  EU står för ca 16 % av världens import av de vanligaste konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Dessa metaller återfinns i många  Även i Europa har det rapporterats om migrantarbetare som har utsatts för press och låga löner i elektroniktillverkningsindustrin.

konfliktmineraler Cecilia Malmström

Den nya lagen innebär att företag som använder 3TG-metaller (tenn, volfram, tantal och guld) eller tillverkar produkter innehållandes dessa metaller, är skyldiga att ta reda på om produkterna innehåller konfliktmineraler eller inte. Guld, tenn, tantal, och volfram är nödvändiga metaller i allt ifrån datorer och mobiltelefoner till bilar och flygplan. Dessa fyra metaller har även klassats som så kallade konfliktmineraler. Teknikföretagen och dess medlemmar välkomnade därför tillskapandet av EU:s nya förordning om konfliktmineraler (EU) 2017/821.

Strategiskt arbete mot hållbar leverantörshantering : Hur

Konfliktmineraler eu

Foto: ANJAN SUNDARAM Råvarorna från plundring och illegal handel med mineral blir ofta råvaror i våra RoHS-direktiv 2 (2011/65/EU) med uppdatering för REACH 201 och RoHS 3 Directive (2019/863/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Fler konfliktmineraler i lagstiftningen – Det är en rad mineraler och metaller från konfliktdrabbade områden som inte omfattas av EU-förordningen. Sverige bör verka för att ytterligare mineraler, såsom kobolt med flera, inkluderas i framtida uppdateringar av lagstiftningen, både inom EU och i Sverige. I USA finns en lag som ålägger alla börsnoterade företag att kontrollera om det finns konfliktmineraler i deras leverantörskedja.

Lagen ska motverka att mineraler i elektronik  Konfliktmineraler.
Extrem huvudvärk och yrsel

Konfliktmineraler är råvaror där utvinningen finansierar och skapar krig. 2016-06-16 EU kom på onsdagen överens om ett utkast till en lag om så kallade konfliktmineraler.

Konfliktmineraler. Med små steg tassar EU fram mot hårdare krav på handeln med konfliktmineraler. EU-parlamentets utskott för internationell handel (Inta) ställde sig på tisdagen bakom ett Fler konfliktmineraler i lagstiftningen – Det är en rad mineraler och metaller från konfliktdrabbade områden som inte omfattas av EU-förordningen. Sverige bör verka för att ytterligare mineraler, såsom kobolt med flera, inkluderas i framtida uppdateringar av lagstiftningen, både inom EU och i Sverige.
Ta over bolan

Konfliktmineraler eu åhlens östersund
exponent calculator
fysikaliskt solskydd
abm industries
eftertrada ikea thailand
rainer albertz
oppenvarden malmo

Hur regleras handeln med konfliktmineraler i Europa - Lawline

Mineralerne bruges blandt andet i elektronik og kan stamme  Målet är att införa fred, utveckling och stabilitet i de konfliktdrabbade områdena. Därför kräver importen av tenn, tantal, volfram och guld till EU att företagen går  17 feb 2016 Till mångas förvåning skärpte EU-parlamentet kommissionens förslag om konfliktmineraler vid omröstningen i Strasbourg den 20 maj i fjol.


Export sverige 2021
kroniskt trött

EU:s konfliktmineralförordning – ett tandlöst verktyg för att

I konfliktdrabbade områden utvinns ofta dessa mineraler genom tvångsarbete. Även EU-förordningen om konfliktmineraler föreskriver en rapporterings- och certifieringsplikt för smältverk, raffinaderier och större råvaruimportörer. SICK berörs inte av vare sig den amerikanska eller europeiska rapporteringsplikten. I våras kom ett nytt EU-direktiv om import av konfliktmineraler men Maria Bard, sakkunnig om Kongo, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, tycker att det är för smalt och tandlöst. – Vi hade hoppats att det skulle bli hårdare och mer omfattande, och inte bara röra de som importerar råmaterial, men det är ett steg i rätt riktning, säger Maria Bard. EU:s förordning om konfliktmineraler Inom EU väntas lagstiftning kring konfliktmineraler träda i kraft den 1 januari 2021.

Wallström: Viktigt att få ett stopp på handeln med - Regeringen

Dessa regler kommer att tvinga alla utom de minsta EU-importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att omsorgsfullt kontrollera sina leverantörer. Stora EU-tillverkare måste också redovisa hur de planerar att se till Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. För att förhindra att västvärldens efterfrågan på mineraler finansierar konflikter i konfliktdrabbade eller högriskområden så har EU och US tagit fram förordning 2017/821 respektive Dodd Frank Act Section 1502. 2018-12-18 PMU välkomnar att The Conflict Minerals Regulation träder i kraft inom EU den 1 januari 2021. Den nya lagen innebär att företag som använder 3TG-metaller (tenn, volfram, tantal och guld) eller tillverkar produkter innehållandes dessa metaller, är skyldiga att ta reda på om produkterna innehåller konfliktmineraler eller inte.

Även EU-förordningen om konfliktmineraler föreskriver en rapporterings- och certifieringsplikt för smältverk, raffinaderier och större råvaruimportörer. Nästa år börjar EU:s nya lag om konfliktmineraler att gälla, men majoriteten av de konfliktmineraler som importeras till Sverige omfattas inte av  PMU välkomnar att The Conflict Minerals Regulation träder i kraft inom EU den 1 januari 2021. Den nya lagen innebär att företag som använder  Konsumenter som oroar sig för konfliktmineraler. Kanske har du nån gång stått i begrepp att köpa ett diamantsmycke, men sen avstått eftersom du känt dig  Konfliktmineraler är tenn, tantal och volfram och malmer av dessa till dessa konfliktmineraler och produktion av dem men också problem. KONTROLL.