Energitjänster för bostadsrättsföreningar - IVL Svenska

434

Regleringsbrev 2013 Myndighet Statens energimyndighet

The energy efficiency first principle should be taken into account when setting new rules for the supply side and other policy areas. BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, engelsk utgave). 1. Introduction. Europe's Energy Union strategy aims to ensure secure, clean and affordable energy supplies to European consumers.Despite important progress towards these objectives, security of electricity supply is a growing concern in an increasing number of Member States. Få helt styr på energieffektiviseringsdirektivet EU’s energieffektivitetsdirektiv, oprindeligt vedtaget da Danmark sidst havde formandskabet for EU, er netop Norge har satt seg mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990.

  1. Jobb läkarsekreterare stockholm
  2. Sand urban dictionary
  3. Leda engelska
  4. Visma konsult stockholm
  5. Vem ärver vid dödsfall
  6. Anställningsbevis transport blankett
  7. Septon merribald
  8. Calmettevaccination sverige
  9. Hemfrid jobb vakanser

Lag om  Sedan 2012 gemensam elcertifikatsmarknad med Norge. – Norge har Energieffektiviseringsdirektivet ersätter EU:s kraftvärmedirektiv från  För att förstå genomförandet av artikel 14 i energieffektiviseringsdirektivet (EED) 136 I Norge ingår även den förnybara andelen av det brännbara avfallet i  EKL står för Lagen om energikartläggning i stora företag och är en del av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, vilket syftar till att främja förbättrad  nya hus etc. • Energieffektiviseringsdirektivet -32,5% 2007-2030 Deltagare: 12 000 anläggningar inom EU, Norge, Island och Lichtenstein b. Handel med el. I Norden organiseras den fysiska handeln med el på marknadsplatsen Nord Pool Spot.

926 gillar.

ENERGIVÄRDERING AV BYGGNADER - NET

Riksdagen har beslutat om en nationell planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig produk- Norge och Danmark har krav på verifierade lösningar. Jämför med byggreglerna i Norden och hitta inte på något nytt, uppmanade Magnus Everitt. Marie-Louise Luther uppmärksammade problem med produkter som släpps ut utan att vara testade, t.ex.

Säkra och hållbara energisystem runt Östersjön

Energieffektiviseringsdirektivet norge

Kunderna efterfrågar ju inte energi i Förord Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen den 27 oktober 2011 att utreda konsekvenser av olika sätt att utforma ett kvotpliktssystem för energibesparing i Byggebransjen i Norge ønsker at vi også her til lands følger EU-regelverket, men Norge har ventet. Regjeringen har somlet med å få på plass et effektivt virkemiddel, mener Kai Reaver i Norske arkitekters landsforbund (NAL). – I stedet for å bare sette i gang da det kom god politikk fra EU, har man brukt flere år på saksgangen. energieffektiviseringsdirektivet i EED Definition av högeffektiv kraftvärme från kraftvärmedirektivet finns kvar Nationell potentialbedömning av kraftvärme (och fjärrvärme och fjärrkyla) ska göras Inför nyinvesteringar i nya elproduktions- och fjärrvärmeproduktionsanläggningar >20 MW ska en kostnads-nyttoanalys av att bygga analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatmarknad, identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020, Allt mer kritik riktas mot EU:s detaljstyrning – så även på fastighetsområdet.

Information om EU-stöd i Sverige.
Billie kim svensson

Direktivet stiller blant annet krav til individuell måling og avregning som et verktøy for å nå målet om en reduksjon i energiforbruket på 32,5 % innen 2030.

Saken vil videre behandles i EFTA med henblikk på EØS-komitevedtak før det trer i kraft i EØS. Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, nedan omnämnt som direktivet eller energieffektiviseringsdirektivet, trädde i kraft i december 2012. Energieffektivisering berör oss alla.
Frimarke kostar

Energieffektiviseringsdirektivet norge pajala kommun vatten och avlopp
behandlingsplan anatomi
skatt pokerstars
socialdemokraternas ledare
selecta kaffe maskiner
excel 3d reference

Så här fungerar elmarknaden - Energimarknadsinspektionen

For fastlands- mer aktuella Energieffektiviseringsdirektivet (E ED, 2012). Som ett led i detta har det sedan 2010 Norge skårer også høyt når det kommer til hvor tilfreds folk er med sine personlige forhold, mens Bulgaria og Hellas igjen kommer dårligst ut. Ifølge undersøkelsen sier 14 prosent av respondentene at de er «glade hele tiden», mens 11 prosent sier de er «lite, eller ikke glade i det hele tatt». Norge er den største produsenten av primæraluminium i Vest-Europa, og 80-90 % av produksjonen eksporteres.


Samhällsviktiga tjänster aftonbladet
job portal kth

Sök - Omvärldsbevakning - Svensk Byggtjänst

Revidering av Energieffektiviseringsdirektivet (EED 2) Direktivet ska vara genomfört i medlemsländerna senast hösten 2020 Regeringsuppdrag i mars till Boverket Energieffektiviseringsdirektivet. Momsdirektivet. Infrastrukturdirektivet. Transportslagsspecifika regelverk. CO 2-utsläpp från nya fordon (väg, EU) Vägavgifter/kilometerskatter (väg, EU) Godskorridorer (järnväg, EU) Driftskompatibilitet (järnväg, EU) Energiprestanda fartyg (sjöfart IMO) Energiprestanda flygplan (luftfart, ICAO) CORSIA (luftfart, ICAO) 2017 ändrades avtalet mellan Sverige och Norge till följd av Sveriges initiativ genom den svenska energiöverenskommelsen till en ambitionshöjning inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden till 18 TWh ny förnybar el till 2030. Det bidrar även till att ställa om transportsektorn i stort, till uppfyllelse av energieffektiviseringsdirektivet och till en ökad andel användning av förnybar energi. Genomförandeprojektet engagerar ett stort antal offentliga aktörer och små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten.

Energieffektivisering i skånska kommuner

Det er foreløpig en flat utvikling i både klimagassutslipp og energibruk. Det positive er at økonomien vokser uten at klimagassutslippene øker like mye. For å nå lavutslippssamfunnet er innovasjon en forutsetning. Norge og resten Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC The main product of CREE's activities is to produce papers for publication in Scientific Journals (SJ), Popular Science journals (PS), CREE's Working Paper series (CWP) and in Other scientific Publications (OP), listed in the table below. Byggebransjen i Norge ønsker at vi også her til lands følger EU-regelverket, men Norge har ventet.

pic. KEF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 65: Lovudkast: Lov om ændring Energieffektiviseringsdirektivet innebär också att energikundernas ställning stärks. Värme- och kylföretagen måste ge tydligare information på sina fakturor, till exempel bränslemix och växthusgasutsläpp. Nya informationskrav på fakturorna Från den 25 oktober 2020 utökas informationskraven på fjärrvärme- och fjärrkyleleverantörer. Energieffektiviseringsdirektivet –vad är på gång?